دانلود برنامه بحارالاشعار

تویی امام پنجمین ای جانفدای راه دین

شعر مداحی نوحه امام باقر (ع) - تویی امام پنجمین ای جانفدای راه دین

تویی امام پنجمین
ای جانفدای راه دین
حق ازتو ظاهر یاباقر
ای رهنمای مسلمین

کشته ی زهرکینه
کربلا شد مدینه
ناله دارم به سینه واویلا

باقرآل طاها

ای یادگار کربلا
مسموم زهری ازجفا
جان میسپاری درغربت
مظلوم وتنها واویلا

قلب عالم گرفته
شیعه ماتم گرفته
ازغمت دم گرفته واویلا

باقرآل طاها

تو پابه پای قافله
پایت شده پرآبله
مانده هنوزم برتنت
جای کبود سلسله

دیده ای روضه هارا
رقص سرنیزه هارا
غارت خیمه هارا واویلا

باقرآل طاها


ابوذر رییس میرزایی(بهار)


181
شعر بعدی