دانلود برنامه بحارالاشعار

برگشته ام در کربلا برادر

شعر مداحی نوحه اربعین حسینی (ع) - برگشته ام در کربلا برادر - شعر به سبک سنتی

برگشته ام در کربلا برادر
حسین جان حسین جان
از مرحمت بنگر به حال خواهر
حسین جان حسین جان

برخیز و بنگر تو به حال زینب
حسین جان حسین جان
جانش ز داغ تو رسیده بر لب
حسین جان حسین جان

دیدم به چشمم داغ کربلا را
حسین جان حسین جان
در این سفرها رنج و ابتلا را
حسین جان حسین جان

دیدم علی اکبر مه مدینه
حسین جان حسین جان
شد اربا اربا پیکرش ز کینه
حسین جان حسین جان

درد غریبی را نمودم احساس
حسین جان حسین جان
دیدم بریده هر دو دست عباس
حسین جان حسین جان

دیدم رباب و شیرخواره اصغر
حسین جان حسین جان
به روی دستت گشته پاره حنجر
حسین جان حسین جان

از خیمه تا مقتل سویت دویدم
حسین جان حسین جان
سر تو را بالای نیزه دیدم
حسین جان حسین جان

دیدم بریده قاتلت سر تو
حسین جان حسین جان
غلتان به خون گردیده پیکر تو
حسین جان حسین جان

دیدم میان موج خون تنت را
حسین جان حسین جان
پرپر ز ظلم و کینه گلشنت را
حسین جان حسین جان

دیدم به نوک نی سر بریده
حسین جان حسین جان
دیدم تن پاکت به خون تپیده
حسین جان حسین جان

سوزانده این غم قلب خواهرت را
حسین جان حسین جان
نشناختم صد پاره پیکرت را
حسین جان حسین جان

در قتلگه با قامت خمیده
حسین جان حسین جان
بوسه زدم بر حنجر بریده
حسین جان حسین جان

ریزد دمادم اشک غم ز دیده
حسین جان حسین جان
دیدم به نی هجده سر بریده
حسین جان حسین جان

دشمن ز کین زخم مرا نمک زد
حسین جان حسین جان
تا نام تو بردم مرا کتک زد
حسین جان حسین جان

بنگر به حال ما ز ضرب سیلی
حسین جان حسین جان
رخسار اطفال تو گشته نیلی
حسین جان حسین جان

وا غربتا امان ز مردم شام
حسین جان حسین جان
سنگ ستم زخم زبان و دشنام
حسین جان حسین جان

از این مصیبت تا ابد کبابم
حسین جان حسین جان
بردند مرا در مجلس شرابم
حسین جان حسین جان

تو دم زدی در تشت زر ز محبوب
حسین جان حسین جان
یزید ز کینه بر لب تو زد چوب
حسین جان حسین جان

بهر سه ساله ات دلم کبابه
حسین جان حسین جان
رقیه ات جا مانده در خرابه
حسین جان حسین جان

بنگر که داغ تو نموده پیرم
حسین جان حسین جان
دعا نما بی تو دگر بمیرم
حسین جان حسین جان

(سبک: طفل یتیمی ز حسین گم شده )

رضا یعقوبیان


266
شعر بعدی