دانلود برنامه بحارالاشعار

دل ها دوباره دلغمین است

شعر مداحی نوحه اربعین حسینی (ع) - دل ها دوباره دلغمین است - شعر به سبک سنتی

دل ها دوباره دلغمین است
روز عزای اربعین است
زینب پریشان،در داغ و گریان
از ره رسیده،همراه طفلان
مظلوم برادر۲

بین از سفر برگشته ام من
از دوری ات سرگشته ام من
ای نور دیده،خواهر رسیده
زینب ز داغت،قدش خمیده
مظلوم برادر۲

دیدم برادر رنج و غم ها
بر من شده ظلم و ستم ها
دیدم برادر،رأس جدا را
ظلم و ستم در،شام بلا را
مظلوم برادر۲

دیدم به نیزه رأس پاکت
پیکر بی سر روی خاکت
دیدم که دشمن،از ظلم و کینه
با تازیانه،می زد سکینه
مظلوم برادر۲

آتش عدو بر زینبت زد
با چوب خزران بر لبت زد
از این مصیبت،قلبم شکسته
اطفال پاکت،در غم نشسته
مظلوم برادر۲

اهل حرم آورده ام من
رقیه ات ناورده ام من
شرمنده گشتم،از تو برادر
گرید ز داغش،غمدیده خواهر
مظلوم برادر۲

رضا یعقوبیان


178
شعر بعدی