دانلود برنامه بحارالاشعار

بنگر بی معینم یا حسین دلغمینم

شعر مداحی نوحه اربعین حسینی (ع) - بنگر بی معینم یا حسین دلغمینم

بنگر بی معینم،یا حسین دلغمینم
در کنار مزارت،زایر اربعینم
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

ای مرا نور دیده،ماه در خون تپیده
بنگر ای برادر،زینب از ره رسیده
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

ای مه بی قرینه،آمدم با سکینه
از چه پرپر شدی تو،گل باغ مدینه
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

کن برادر نظاره،درد من بی شماره
بر زمین دیده ام من،پیکر پاره پاره
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

خود گواهی برادر،بعد تو چه کشیدم
سر پاک تو را من،به روی نیزه دیدم
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

بعد تو کودکان را،می زدند وحشیانه
همه اهل حرم را،می زدند تازیانه
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

ای امید دو عالم،امان از مردم شام
سنگ کین بر روی ما،می زدند از لب بام
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

این مصیبت حسین جان،همچو شمع کرده آبم
لحظه ای که بدیدم،سوی بزم شرابم
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

گریه کردم چو دیدم،تشت زر صوت قرآن
بی حیا می زد از کین،بر لبت چوب خزران
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

یا حسین جان ز خواهر،تو مپرس از سه ساله
در خرابه گل تو،شده پرپر چو لاله
شده ام زایر کوی تو
می رسد بر جانم بوی تو
ای برادرجان حسین من۲

رضا یعقوبیان


201
شعر بعدی