دانلود برنامه بحارالاشعار

باید غریب و بی کس و بی غمگسار رفت

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - باید غریب و بی کس و بی غمگسار رفت - اشعار مداحی حرکت کاروان امام حسین از مدینه به مکه

باید غریب و بی کَس و بی غمگسار رفت
دور از غریبه ، نیمه شب از این دیار رفت

مبعوث می شوم به شهادت در این سفر
باید به سوی مقتل خود بی قرار رفت

همراه با تمامیِ اهل و عیال خود
یعنی که با تمامی ایل و تبار رفت

خوانَد خدایم از تَهِ گودالِ قتلگاه
وقت است تا که تشنه لب و ناله دار رفت

خواهد خدا به چشم ببیند به نینوا
پرده ز روی پردگیانش کنار رفت

دیگر مدینه جای حسینِ غریب نیست
زینب بیا که باید از این ننگ و عار رفت

خواهر بِبَند بار ،که وقت سفر رسید
باید به کوفه تا به سوی شامِ تار رفت

دیگر عزیز نیست ، عزیز دل رسول
شهزاده ! خون ببار که آن روزگار رفت

ساقی بیا و مَشک و عَلَم را سوار کن
محکم ببند بار که باید سوار رفت

آغوش خویش را به رقیه نشان دهید
انگار با خبر شده باید به خار رفت

شش ماهه را به سینه ات عادت مده رباب!
شاید بزودی از کف تو گاهوار رفت

گوئید الوداع غریب مدینه را
قاسم بیا که قافله را انتظار رفت

مادر ! چگونه با تو خداحافظی کنم
باید که از کنار تو و این مزار رفت

منزل به منزل آیۀ ذبح عظیم را
باید مرور کرد ، که دشمن شکار رفت

محمود ژوليده

71
شعر بعدی