دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ای پرده نشین ملک سرمد

شعر مداحی مدح امام هادی (ع) - ای پرده نشین ملک سرمد

ای پرده نشین ملک سرمد
هادی دهمین وصی احمد

ای قبله ی دیده بارگاهت
دل محرم کعبه ی نگاهت

تو یاس سپید آسمانی
دل را به بهشت می کشانی

ما را که ز پایه ایم ویران
در نور نگاه خویش بنشان

خورشید مجدد است رویت
قرآن محمد است رویت

ای عطر گل جواد هادی
با خصم تو در جهاد هادی

ای عطر تو همچو یازده گل
چارم علی از دوازده گل

ای بر نقبا چراغ بینش
ای نور تو نور آفرینش

من بنده ولی ولایت از توست
گم کرده رهم هدایت از توست

جان از نفست وضو گرفته
تقوا ز تو آبرو گرفته

ای چشم تو چلچراغ توحید
دنیا همه ذره و تو خورشید

ای آن که تویی فروغ معبود
فرزند جواد و مظهر جود

ای خانه ی تو چو وادی طور
تو نوری و از قبیله ی نور

از نسل زلال آفتابی
آیینه ی روی بوترابی

ای محو فضایلت فضیلت
حیران کرامتت کرامت

ای روح کمال آفرینش
ای مظهر اقتدار و بینش

ای هادی راه ، اهل حق را
آورده برون ز شب فلق را

در حیطه ی آسمان تویی ماه
بر روی زمین خلیفةالله

ای مظهر لطف و مهربانی
ای نور هدایتت جهانی

جان کرده گدایی حریمت
نان خورده ز سفره ی کریمت
.......
محمود تاری

58
شعر بعدی