دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دل تهی می باید از قول و غزل

شعر مداحی مدح امام هادی (ع) - دل تهی می باید از قول و غزل

دل تهی می باید از قول و غزل
تا بیابی دست، بر پای عمل

قولِ مؤمن با عمل، صالح شود
در عمل ایمانِ تان، واضح شود

بی عمل، تنها مسلمان می‌شوید
با عمل، مِنّا چو سلمان می‌شوید

این سخن، قولِ خدای هادی است
دست باید شُست، از دنیای پست

حبِ دنیا، از عمل دورَت کند
یادِ عقبا، غرق در نورَت کند

هر که ترسد از خدا، مِنّا شود
عاشقِ ما، صاحبِ تقوا شود

بهترین تقواست، حبِ اهلبیت
اهلِ تقوایند، ذوبِ اهلبیت

حبِ ما، نشرِ محبت میکند
شیعه، اِظهارِ مودّت میکند

بی مودّت، حبِ مؤمن ظاهری است
بی عمل، حرف از ولایت سَرسَری است

شیعه ی ما، امتحان باید دهد
در رهِ دین، جسم و جان باید دهد

شیعه ی ما، در مسیرِ بندگی
گیرد از ما، راه و رسمِ زندگی

شیعه چون ما، یا گرفتارِ بلاست
یا شبیهِ روضه های کربلاست

شیعه ی ما را بسی، تکریم هاست
لیک از دشمن بسی، تحریم هاست

شیعه ی ما، شاد با شادیِ ماست
حزنِ او، حزنِ خدا دادیِ ماست

شیعه ی ما هست اینسان، یک کلام...
قد علَم سازد چو زهرا، در قیام

شیعه از حیدر حمایت میکند
خویش را وقفِ ولایت میکند

راهِ ما راهِ حسن، راهِ خداست
راهِ زیبای شهیدِ کربلاست

شیعه چون از فاطمه تایید شد
همچو ما یا کشته، یا تبعید شد

شیعه، وقتِ غیبتِ مهدیِ ما
با ولی باشد، به هم عهدیِ ما

حجتِ حق را اگر نشناختی
مدعی! دنیا و دین را باختی

حجتِ حق، خلق را باشد اَمان
حق اَدا باید شود، در هر زمان

دینِ حق، پرسید اگر از ما که چیست؟
غیرِ طاعت از ولیُ الله نیست

ما امامان، خود خدا را بنده ایم
وَز گناهانِ شما شرمنده ایم

ناظرِ اَعمالتان، هستیم ما
شاهدِ آمالتان، هستیم ما

گر گناهانِ شما، حاصل نبود
هیچ چیزی بینِ ما، حائل نبود

با وجودِ اینهمه، جرم و خطا
دستِتان را، کِی رها سازیم ما

کوریِ چشمِ تمامِ دشمنان
ما شفاعت میکنیم، از شیعیان

مادرِ ما، خوانَد از بابِ جنان
دوستانِ دوستانِ دوستان

همچو مرغی دانه دانه، از زمین
او جدا سازد ز آتش، مؤمنین

هر که باشد در دلش، حبِ علی
گرچه باشد حبِ او، چون خَردَلی

آتش از او دور میگردد، چو باد
حبِ حیدر هست، اَسرارِ معاد

حبِ حیدر هست، میزان از قدیم
چون علی باشد، صراط المستقیم

کیست در عالم امام المتقین؟
جدِ ما، مولا امیرالمؤمنین

نامِ او مُشتق، ز نامِ خالق است
مرحبا، هر کس که او را عاشق است

او که نام از رَبّیَ الاَعلا گرفت
در غدیر، او را نبی بالا گرفت

گفت: هر کس که منم آقای او
بعد از این، باشد علی مولای او

در غدیرِ خم، بشر اقبال یافت
دینِ اسلام از غدیر اکمال یافت

شیعه را، ترکِ رذائل واجب است
از علی، نشرِ فضائل واجب است

راهِ قرآن را بجوئید از علی
تا ابد باید بگوئید از علی

دمبدم گوئیم با زهرا، علی
یاعلی و یاعلی و یاعلی

محمود ژولیده

77
شعر بعدی