دانلود برنامه بحارالاشعار

ای مه و مهتاب سلام علیک

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - ای مه و مهتاب سلام علیک

ای مَه و مهتاب سلامٌ عَلَیْک
روشنی آب سلامٌ عَلَیْک

منتظران دیده براه تواَند
منتظر صبح نگاه تواَند

ماه تر از ماه تویی در زمین
نَصْرُ مِنَ الله تویی در زمین

نور رخت آینه ی مطلق است
آمدنت جلوه ی جاءَالْحَق است

پرده برانداز ز رخسار خود
یک نظر انداز به بیمار خود

منتظر روی تواَم خود ببین
دربِدَر کوی تواَم خود ببین

در ره تو بی سر و سامان منم
مشتعل از آتش هجران منم

کاش به دل جلوه ی هستت رسد
دست‌ِ تهیدست به دستت رسد

ای تو تجلّیگه نُورُالْهدی
صاحب تیغ دو دم مرتضی

در کف تو با همه ی اقتدار
فخر و مباهات کند ذوالفقار

ای پسر مقتدر بوتراب
شمس و قمر روی تو باشد ، بتاب

منجی هر غرقه به توفان تویی
منتقم خون شهیدان تویی

از تو شود خانه ی عصیان خراب
پایه ی هر فتنه و طغیان خراب

ای ز وجود تو جهان در امان
دست خداوند تویی بی گمان

می شود ای عشق امانم دهی
خیمه ی خود را تو نشانم دهی

گرچه به شوق رخ تو زیستم
« لایق دیدار تو من نیستم »

از دل من آتش بُحران ببر
گوشه ی چشمی بنما جان ببر

بی تو خزان همسفر باغ هاست
وصل تو پایان همه داغ هاست

رخ بنما چون که بهاران تویی
مژده ی جوشیدن باران تویی

باز به بار و دل ما را ببر
از دل ما غیر خدا را ببر

ساعت دلهای نرفته به حجّ
کوک شده ، کوک به وقت فرج

دیده و دلها شده در التهاب
کی فرج ات می رسد ای آفتاب

ما که دعاگوی فرج گشته ایم
مُحرم روی تو به حجّ گشته ایم

وصل تو باشد همه ی حجّ من
سوی تو زد نبض خدا سنج من

دل که شود جاذبه اش معنوی
فرق ندارد غزل و مثنوی

حجّت معبود سلامٌ عَلَیْک
مهدی موعود سلامٌ عَلَیْک

در همه جا حاضری و نیستی
غایبِ مشهود سلامٌ عَلَیْک

یوسف کنعانیِ مصر وجود
نغمه ی داوود سلامٌ عَلَیْک

ای که تویی عاشق دلداده را
مقصد و مقصود سلامٌ عَلَیْک

ای همه دریای صداقت درود
جاریِ هر رود سلامٌ عَلَیْک

انجمن آرای دلِ سالکان
طالعِ مسعود سلامٌ عَلَیْک

ای که وجود تو همه مصطفاست
احمد و محمود سلامٌ عَلَیْک

«یاسر» دلخسته به دیباچه اش
بهر تو بسرود سلامٌ عَلَیْک
**
محمود تاری «یاسر»

207
شعر بعدی