دانلود برنامه بحارالاشعار

مهدی درانتظارم تا جان کنم فدایت

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - مهدی درانتظارم تا جان کنم فدایت

مهدی درانتظارم تا جان کنم فدایت
هدیه دهم دو دیده برقامت رسایت

درعشق آتشینت شعله کشد وجودم
چشمم به ره که آئی با قلب پر صفایت

صد آرزو بدل هست باشم غلام درگه
چون برغلام درگه داری بسی عنایت

عشق و صداقت ایثارگشته زتو پدیدار
هر دم که مشکل افتاد من کرده ام صدایت

آندم که با خدایم خلوت کنم به شب ها
بهرظهورت ای مه دارم دعا برایت

اغراق نیست گویم دارو ندارم از توست
بی تو زنفس ودنیا دارم بسی شکایت

من کلبۀ محقّردارم بدل گر آئی
این کلبۀ دلم را من میکنم سرایت

گیرم بدست خامه تا مدح تو نویسم
هادی شوی چوموسی معجز کند عصایت

خادم به درگه تو (عدلی) درانتظاراست
تا توتیای دیده سازد زخاک پایت

اصغر فرشچی (عدلی تبریزی)

120
شعر بعدی