دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ای غائب از نظر به کجایی عزیز جان

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - ای غائب از نظر به کجایی عزیز جان

ای غائب از نظر ، به کجایی عزیز جان؟
ای نور چشم فاطمه یاصاحب الزمان

حال دلم بدون تو اصلا براه نیست
از دوری و فراق تو ، الغوث و الامان

هر لحظه یاد مایی و ما ازتوغافلیم
خون شد دل شکسته ات از دست شیعیان

گشته " دعابرای فرج " ورد این زبان
کو دغدغه برای ظهورامامان ؟

از غفلت پیاپی و باکثرت گناه !!!
هستیم اسیرنفس خود، ازپیروازجوان

جای وفا تو جفا دیده ای زما
تو چون علی غریبی و ما همچوکوفیان

سرباز سرفراز تو خواهم شد ای عزیز
کافیست یک دعا بکنی ازبرایمان

ای کاش باتو " شب جمعه ای حرم
یا یک سحر" دعای توسل " به جمکران

میرزا ابراهیم سهرابی

239
شعر بعدی