دانلود برنامه بحارالاشعار

ای روی تو بهشت من ای آسمان من

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - ای روی تو بهشت من ای آسمان من - اشعار مداحی دهه فاطمیه

ای روی تو بهشت من ای آسمان من
این بی کسی تو زده آتش به جان من

تنها غریبی تو مرا پیر کرده است
مویم سپید گشته امام زمان من

خواهی اگر که پرسش احوال من کنی
باید بگیری از در خونین نشان من

تا راه می روم به زمین می خورم علی
ضرب لگد گرفته تمام توان من

رفتم همین که در پس در دومی چنان
در را فشار داد و شکست استخوان من

از قول من به شائق دلسوخته بگو
این سینه ی شکسته ربوده امان من

محمود اسدی شائق

101
شعر بعدی