دانلود برنامه بحارالاشعار

یاسم ولیک برگ و برم درد می کند

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - یاسم ولیک برگ و برم درد می کند - اشعار مداحی دهه فاطمیه

یاسم ولیک، برگ و برم درد می کند
از غصه ات علی جگرم درد می کند

هر شب برای غربت تو گریه می کنم
با آن که چشم های ترم درد می کند

از درد خویش با تو نگفتم سخن ولی
هر لحظه قلب شعله ورم درد می کند

یک دو قدم نرفته زمین می خورم علی
از ضربت لگد کمرم درد می کند

خون جای شیر می چکد از زخم سینه ام
وین سینه از غم پسرم درد می کند

از لحظه ای که خورد به دیوار صورتم
گوشم کبود گشته، سرم درد می کند

محمود اسدی شائق

96
شعر بعدی