دانلود برنامه بحارالاشعار

اگرچه برسردارم میا به کوفه حسین

شعر مداحی روضه حضرت مسلم (ع) - اگرچه برسردارم میا به کوفه حسین - شعر مداحی محرم 1401

اگرچه برسردارم ،میا به کوفه حسین
هنوز زمزمه دارم ،میا به کوفه حسین

سلام من به توای آفتاب هستی بخش
چراغ محفل تارم، میا به کوفه حسین

نوشته ام که بیایی،ولی به صفحه ی خاک
به اشک خود بنگارم ،میا به کوفه
حسین

میان کوفه غریبانه می زنم فریاد
امیدوصبروقرارم، میا به کوفه حسین

به سنگساری مهمان به کوفه می کوشند
امام آینه دارم، میا به کوفه حسین

دراین دیار،به سرنیزه لاله می چینند
گل همیشه بهارم، میا به کوفه حسین

بیا به همره زینب، ازاین سفربرگرد
امید جان فکارم، میا به کوفه حسین

برای آن که نگردی تو بی علی اکبر
دمادم است شعارم، میا به کوفه حسین

نشسته حرمله درانتظار اصغر تو
ببین که واهمه دارم، میا به کوفه حسین

پیام آخرمسلم برای تواین است
گذشته کار زکارم، میا به کوفه حسین

به گریه گفت«وفایی» زمسلم بن عقیل
به دردو غصه دچارم، میا به کوفه حسین

سیدهاشم وفایی

243
شعر بعدی