دانلود برنامه بحارالاشعار

اشعار صلواتی حضرت زهرا (س)

اشعار صلواتی حضرت زهرا مناسب مجالس مولودی و توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها ، شعر مداحی صلوات بر حضرت زهرا

بر بضعه ی مصطفی هزاران صلوات
بر کفو علی، کوثر قرآن صلوات
بغض عدوی فاطمه شد معنی دین
بر مادر امت مسلمان صلوات

بر مقدم ریحانه ی طاها صلوات
بر نور جنان، امّ ابیها صلوات
شد فاطمه سرّ هستی کلّ جهان
بر علت خلقت دو دنیا صلوات

بر فاطمه ،صدّیقه ی اطهر صلوات
بر عابده ی آل پیمبر صلوات
او آمده تا یار ولایت بشود
بر یگانه جانفدای حیدر صلوات

️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)


بر فاطمه صدّیقه ی اطهر صلوات

بر فاطمه ،صدّیقه ی اطهر صلوات
بر عابده ی آل پیمبر صلوات
او آمده تا یار ولایت بشود
بر یگانه جانفدای حیدر صلوات

️عبدالمحسن


بر مقدم ریحانه ی طاها صلوات

بر مقدم ریحانه ی طاها صلوات
بر نور جنان، امّ ابیها صلوات
شد فاطمه سرّ هستی کلّ جهان
بر علت خلقت دو دنیا صلوات

عبدالمحسن


بر بضعه ی مصطفی هزاران صلوات

بر بضعه ی مصطفی هزاران صلوات
بر کفو علی، کوثر قرآن صلوات
بغض عدوی فاطمه شد معنی دین
بر مادر امت مسلمان صلوات

عبدالمحسن


یا فاطمه ای منشاء خیر و برکات

یا فاطمه ای منشاء خیر و برکات
مهر تـو بود قـبولی صوم و صلات
فـرموده نبـی خـدا گناهش بـخشد
هـرکس کـه بـرای تـو فرستد صلوات
استاد سیدرضا مؤید


افتاده راه عشق را یاری کن

افتاده راه عشق را یاری کن
در فتنه روزگار دین داری کن
چشمت که به ذریه زهرا افتاد
ذکر صلوات بر لبت جاری کن

سید مجتبی شجاع
**بر کوکب آسمان عصمت صلوات

بر کوکب آسمان عصمت صلوات
بر فاطمه گوهر نبوت صلوات
بر مادر يازده امام برحق
از صبح ازل تا به قيامت صلوات

1174
شعر بعدی