دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

از پا نشسته ام کنار بسترت

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - از پا نشسته ام کنار بسترت - اشعار مداحی دهه فاطمیه

از پا نشسته ام کنار بسترت
پرستوی علی شکسته شد پرت
چشم ورم کرده ی خود را بگشا
ببین علی ام من مرو یا زهرا

یک مرتبه فقط بی کمک حسن
به خاطر علی قدری قدم بزن
ره میروی و کمکت دیواره
فهمیده ام که هر دو چشمت تاره

از یاد من هنوز نرفته فاطمه
تو رو کتک زدن سیصد نفر همه
با که بگویم پیش چشمان من
میان کوچه ها هلت می دادن

ای همدم علی ای یار بی سپر
نفس کشیدنت زد بر دلم شرر
پهلو به پهلو که شدی لرزیدم
از پهلویت خون می چکید و دیدم

محمود اسدی شائق

365
شعر بعدی