دانلود برنامه بحارالاشعار

از بهر علی ماه جبین آمده امشب

شعر مداحی سرود حضرت عباس (ع) - از بهر علی ماه جبین آمده امشب

به سبک : ای اهل ولا..

از بهر علی ماه جبین آمده امشب
زیبا پسر ام بنین آمده امشب
خانه ی شیر خدا امشب تماشایی بو َد
خنده امشب بر لب زینب تماشایی بود
یا عباس یا عباس

بر خیل سماوات و زمین ماه رسیده
یوسف ز پی دیدنش از چاه رسیده
لیله ی عیدش نه تنها از ولی دل برده است
با نگاهش از حسین بن علی دل برده است
یا عباس یا عباس

ای فاطمه و حیدر کرار مبارک
ای خون خدا بر تو علمدار مبارک
شد حسین بن علی سر تا به پا سر مست او
مرتضی با گریه بوسه می زند بر دست او
یا عباس یا عباس

محمود اسدی شائق


379
شعر بعدی