دانلود برنامه بحارالاشعار

اختر برج حیا دردانه آورده مبارک

شعر مداحی سرود حضرت عباس (ع) - اختر برج حیا دردانه آورده مبارک - متن مداحی سبک مسجدی

به سبک :آمده ماه دل آرا

اختر برج حیا دردانه آورده مبارک
بهر حیدر دلبر جانانه آورده مبارک
شده خلد برین کنون بیت ولی
بود یک قرص ماه در آغوش علی
ابوفاضل مدد
****
بر حسین بن علی یار و علمدار آمد امشب
بر تماشای رخش یوسف به بازار آمد امشب
زمین و آسمان چه نورانی شده
به یمن این پسر چراغانی شده
ابوفاضل مدد
****
بر امیرالمومنین و ام بنین نور عین است
از همین روز نخستین کاشف الکرب حسین است
ز بعد فاطمه به جز این روز عید
به لبهای حسین کسی خنده ندید
ابوفاضل مدد
****
محمود اسدی شائق


312
شعر بعدی