دانلود برنامه بحارالاشعار

آقا توشاهی و صاحب منصب

شعر مداحی نوحه امام صادق (ع) - آقا توشاهی و صاحب منصب

آقا
توشاهی و صاحب منصب
تویی رییس دین و مکتب
ای پسرحضرت باقر(ع)
تویی امیر کل مکتب

آقا
تو صادق آل عبایی
به درد بی دوا دوایی
تو جد سلطان خراسان
حضرت اربابم رضایی
آقا
فدای سوز و آه و داغت
فدای قبر بی چراغت
تمام عاشقان فدای
مزار بی صحن و رواقت

ای وای غریب آقام امام صادق(ع)

بنددوم زبانحال امام صادق(ع)
ای وای
خسته شدم ازین مدینه
از شهر بخل و بغض و کینه
به یاد مادر غریبم
هنوز دلم زار و حزینه

ای وای
یادم نمیره نیمه ی شب
کشوندنم ب پشت مرکب
جسارت و اهانتاشون
جون منو رسونده بر لب

ای وای

بغضی توی دلم نشسته
از شبی که با دل خسته
دنبال مرکب می دُویدم
باقلبی محزون وشکسته


ای وای
ابن ربیع پست و نامرد
با تازیونه من و میزد
از لگدی که به تنم زد
کل وجودم میکنه درد

بندسوم گریزبه شام و مدینه
ای وای
یادم میاد با آه سردم
با دل پرغصه و دردم
وقتی که هی سیلی میخوردم
عمه مو هی صدا میکردم

ای وای
نیمه ی شب با سوز و گریه
می افتادم یاد رقیه
زیرلبم همش میگفتم
لعنتِ بر بنی امیه

ای وای
منو یه داغی میسوزونه
ریختن شبونه توی خونه
یادم اومد مدینه وقتی
که میکشید آتش زبونه

ای وای
همونا که در و سوزوندن
منو تو کوچه می کشوندن
همونا بودن که مدینه
پهلوی مادر و شیکوندن

ای وای غریب آقام امام صادق (ع)


کربلایی علی قاسمی
استادکربلایی مجیدمرادزاده


160
شعر بعدی