دانلود برنامه بحارالاشعار

آب سقاخانه ات برتر بود از سلسبیل

شعر مداحی مدح امام رضا (ع) - آب سقاخانه ات برتر بود از سلسبیل

آب سقاخانه ات برتربودازسلسبیل
چون بهشت حق بودصحن گوهرشادت جمیل

میکشد باشهپرش جارو به صحنت جبرییل
زائرانت حضرت موسی وعیسی وخلیل

باهزاران شوق دورمضجعت گردد گدا
بادوچشم خیس گوید یاعلی موسی الرضا

میکنی بایک نگاهت سنگ سلمانی طلا
برسربالین اوآیی تو ازصدق و وفا

هرکه آمد ازحریمت میکند این ادعا
پنجره فولاد داده هرمریضی راشفا

هرزیارت کرده ام باحضرتت قول وقرار
وقت مرگم توقدم برروی چشمانم گذار

هرکه داردحاجتی می آید ازباب الجواد
تا که ازدست کریم تو بگیردهرمراد

گوشه چشمی گرکنی دلها شود مسرورو شاد
ازبرای دردهای مومنان داری ضماد

میزنم پرچون کبوترمن به صحن انقلاب
دستگیری کن زمن مولا تودر روزحساب

طلعت نورانیت آیینه پیغمبراست
بضعه منی فقط درشان تو باکوثراست

درمقام تو هرآن کس شک کندخود ابتراست
حصن محکم را که گفتی آن ولای حیدراست

برزبانم جاری است دروصف حیدراین شعار
لافتی الاعلی لاسیف الا ذوالفقار

من گنهکارم ولی مولا پناهم داده است
ازکرامت درحریم خویش راهم داده است

خادمش گردیدم وازلطف جاهم داده است
ضامن آهونجات ازقعرچاهم داده است

صورتم را روی خاک پای زوارش نهم
آرزویم این بود روزی به صحنش جان دهم

️ابوذر رییس میرزایی

145
شعر بعدی