دانلود برنامه بحارالاشعار

بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد

شعر مداحی مدح امام رضا (ع) - بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد

بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد
عزیز کرده برای خدا نخواهم شد
به جزتو با احدی آشنا نخواهم شد
دخیل مرحمت هر کجا نخواهم شد

گدای لقمه مشتی گدا نخواهم شد

فراز گنبد تو آشیانه را عشق است
برای عرض ارادت بهانه را عشق است
صدای محشر نقاره خانه را عشق است
ز دستهای شما آب و دانه را عشق است

اگر کریم تویی جز گدا نخواهم شد

عطش شدم نم دریا به این گدا دادند
چه چیزها که در اینجا به این گدا دادند
نگفته زود مداوا به این گدا دادند
بن غذای شمارا به این گدا دادند

گرسنه هم بشوم بی غذا نخواهم شد

کبوترم هوس پشت بام را دارم
پرم شکسته ولی التیام را دارم
دراین حرم همه جور احترام را دارم
چرا مقام بخواهم؟مقام را دارم

خوشم به خاک تو بودن طلا نخواهم شد

درست شد همه سور و سات من باتو
چه زعفران و چه ظرف نبات من باتو
حکایتی شده این ارتباط من باتو
بده برات حرم را برات من باتو

وگرنه راهی کرب وبلا نخواهم شد

ای آستان شما آستان کرببلا
به لطفتان شده ام میهمان کرببلا
مرا بکش طرف طوس جان کرببلا
به اقتدای تو ای روضه خوان کرببلا

بغیر گریه کن روضه ها نخواهم شد

پوریا هاشمی

234
شعر بعدی