دانلود برنامه بحارالاشعار

یا بُنَیَ یا بُنَیَ آمده زهرا بُنَیَ

شعر مداحی نوحه امام حسین (ع) - یا بُنَیَ یا بُنَیَ آمده زهرا بُنَیَ - مداحی ویژه شب جمعه ، شعر به سبک سنتی

یا بُنَیَ یا بُنَیَ
آمده زهرا بُنَیَ

برخیز و از مادر خود کن استقبال
قرار ماست شبهای جمعه در گودال

حسین من - حسین من - حسین من


ای زینت عرش خدا
ای پاره تن ای سر جدا

جای تو ریگ و رمل بیابان نبود
جای تودر زیر سمِّ اسبان نبود

حسین من ...


ای قربان زخم تنت
مادر چه شد پیراهنت

بمیرم من که عریان شد پیکر تو
رفته به غارت عمامه ی سر تو

حسین من...

میثم مومنی نژاد


107
شعر بعدی