گلچین بهترین اشعار نوحه شب اول محرم و استقبال از ماه محرم مناسب شروع دهه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام

مجموعه: امام حسین (ع)
قالب شعر: نوحه
بازدید: 7530

متن مداحی شب اول محرم و شروع عزاداری

نوحه شب اول محرم

آمد ماه عزا، عالم گرفته
زهرا در ماه خون، ماتم گرفته
الله اکبر شد روز محشر
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت

از چشم ماه خون ریزد ستاره
زهرا در قتلگه دارد نظاره
قرآن زهرا افتد به صحرا
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت

ای ماه خون چرا رنگت پریده
یکباره سر زدی قامت خمیده
کن گریه امشب بر حال زینب
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت

از کعبه می‌رسد هر دم نوایی
حاجی فاطمه شد، کربلایی
با جمله یاران با جان‌نثاران
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت
مولا یابن‌الحسن سرت سلامت

غلامرضا سازگار

مداحی شب اول محرم

باز آمدی ای ماه خون- وای از دل زینب
وای از دل زینب
انــاالیــه راجعـون وای- از دل زینـب
وای از دل زینب
رخ کردی از خون لاله‌گون- وای از دل زینب
وای از دل زینب
آید بـه مقتل شمـر دون- وای از دل زینب
وای از دل زینب
****
این مه، مـه بـی‌آبیِ سقـای طفـلان است
سکینه عطشان است
جسمش کنـار علقمـه، نقش بیابـان است
سکینه عطشان است
دستش به زیر دست و پا در خاک میدان است
سکینه عطشان است
زهــرا کنـار پیکـرش بـا چشم گریان است
سکینه عطشان است
****
ای ماه خون قرآن بخوان بهر علی‌اکبر
آن شبه‌پیغمبر
صدپـاره پیکـر مـی‌شود از نیزه و حنجر
آن شبه‌پیغمبر
آیــد کنـار پیکـرش صدیقـۀ اطهر
آن شبه‌پیغمبر
یک پیکــر صـدپـاره و یک کربلا لشگر
آن شبه‌پیغمبر
****
ای مـاه خـون ای مـاه غـم، ماه عزاداری!
ماه عزاداری
در خـاک مقتـل می‌شود خون خدا جاری
خون خدا جاری
دشمن به شمشیر و سنـان او را کند یاری
او را کند یاری
کن گریه بـر زخم حسین از راه غمخـواری
از راه غمخواری
****
ای ماه خون طفل حسین سر در گریبان است
سر در گریبان است
آواره در صحـرای خـون بـا چشم گریان است
با چشم گریان است
تنهـا حجـاب صـورتش گــرد بیابــان است
گرد بیابان است
در زیر پـایش جـای گل، خـار مغیـلان است
خار مغیلان است
یک ماه خون گرفته 5 – غلامرضا سازگار

متن و صوت روضه شب اول محرم

تسلیت ای یاران ماه محـرّم شد
ماه محرّم شد
بـزم عــزاداران حلقۀ مـاتم شد
حلقۀ ماتم شد
جبریل امین سینه زده، جامه دریده
خون جگر فاطمه از دیـده چکیده
ماه عزا آمد (2)
گریه کن ای دیده مـاه عــزاداری اسـت
ماه عزاداری است
درهمــۀ عــالم خون حسین جاری است
‌خون‌حسین‌جاری است
بر پـا شـده در مـاه عـزا شـور قیامت
زین ماتم عظمی سر مهدی به سلامت
ماه عزا آمد (2)
جنّ و ملک بـا هم گریـه کنیـد امشـب
گریه کنید امشب
در مهِ خون گردد خون به دل زینب
خون به دل زینب
این ماه به خون خفتن هفتاد و دو یار است
از خـون همـه دشـت بـلا باغ و بهار است
ماه عزا آمد (2)
ارض و سما شــورِ روز جــزا دارنــد
روز جزا دارند
فــاطمه و حیــدر هر دو عزا دارند
هر دو عزا دارند
آیـد بـه سـوی کـرب و بلا از دل صحرا
بـا خیـل بنی‌هـاشمیان یوسف زهرا
ماه عزا آمد (2)
در مه خون سقّا نقش زمین گردد
نقش زمین گردد
غرقه به خون ماهِ ام‌بنیــن گــردد
ام‌بنین گردد
در مـاه عــزا کـس نکنــد یـاری زینب
خون گریه کن ای دل به عزاداری زینب
ماه عزا آمد (2)
این مه خون ماه شیون‌ و واویلاست
شیون و واویلاست
در یم خون پرپر دسته‌گل لیلاست
دسته‌گل لیلاست
زینب زنــد از داغ علـی بـر سر و سینه
ریـزد بـه روی پیکر او اشک سکینه
ماه عزا آمد (2)
فانوسهای اشک 2 – غلامرضا سازگار

ماه محرم الحرام است

ماه محرم الحرام است
تجلی خون و قیام است
سرت سلامت بقیةالله آجرک‌الله آجرک‌الله
****
عزای فخر عالمین است
ماه شهادت حسین است
سرت سلامت بقیةالله آجرک‌الله آجرک‌الله
****
ماه عزاداری رسیده
رنگ از رخ زهرا پریده
سرت سلامت بقیةالله آجرک‌الله آجرک‌الله
واویلتا یا ایها الناس
شد ماه بی‌دستی عباس
سرت سلامت بقیةالله آجرک‌الله آجرک‌الله
****
ای ناله‌های نی‌نوایی
حسین، گشته کربلایی
سرت سلامت بقیةالله آجرک‌الله آجرک‌الله
یک ماه خون گرفته 5 – غلامرضا سازگار

باز از ره می‌رسد، ماه غم، ماه عزا

باز از ره می‌رسد، ماه غم، ماه عزا
بر مشامم می‌رسد، بوی خاک کربلا
آید از هر جا نوای یا حسین

یابن الزهرا یا حسین(3)
کاروان خسته دل، آید از کوی خدا
با دلی لبریز عشق، می‌رود سوی خدا
قافله سالارشان مولا حسین

یابن الزهرا یا حسین(3)
چشمۀ چشم همه، همچو دریا می‌شود
غرق در امواج غم، قلب زهرا می‌شود
ذرّه تا خورشید گوید یا حسین

یابن الزهرا یا حسین(3)
باغبانی همرهش، لاله‌های ارغوان
شیرخواره کودکی، بلبل این کاروان
قبلۀ عشق همه گل‌ها حسین

یابن الزهرا یا حسین(3)
آن طرف با بانوان، کودکان دل‌نواز
در کنار عمه‌اش، یک سه ساله غرق ناز
دائماً دارد به لب بابا حسین

یابن الزهرا یا حسین(3)

فانوسهای اشک 2 – غلامرضا سازگار

متن مناجات شب اول محرم

امشب هلال ماه خون در آسمان پیدا شده
رخت سیـه بـر قـامت پیغمبر و زهرا شده
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون
****
ای حاجیان حج خون آماده بهر هر بلا
واویلتـا واویلتـا واویلتـا فــی کربــلا
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون
****
امشب زمین و آسمان دارند ذکر یا حسین
روح از تن پیغمبران پرواز کرده با حسین
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون
****
در این مه خون می‌شود خون بردل زار حسین
از تیغ کین گردد جدا دست علمدار حسین
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون
در ماه خون عالم پر از فریاد واویلا شود
خـون قـلب زار باغبان بر لاله لیلا شود
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون
****
در ماه خون خون خدا در خون شناور می‌شود
صـد پـاره قلب زینب از داغ برادر می‌شود
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون
****
در این مه خون غنچه نشکفته پرپر می‌شود
دلـداری خـون خـدا لبخنـد اصغر می‌شود
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون
دودریا اشک 1- غلامرضا سازگار

شد ماه عزاداری، یا حسین! یا حسین!

شد ماه عزاداری، یا حسین! یا حسین!
اشکم ز بصر جاری، یا حسین! یا حسین!
پریده رنگ زهرا واویلا واویلا
واویلتا واویلا، واویلا واویلا
تابیده هلال خون فاطمه، فاطمه
کن چهره ز خون گلگون فاطمه، فاطمه
بادا سرت سلامت یا زهرا یا زهرا
واویلتا واویلا، واویلا واویلا
از سینه بر آور آه کربلا، کربلا
در ماتم ثارالله کربلا، کربلا
مهمان نوازی کن از مهمانت کربلا
واویلتا واویلا، واویلا واویلا
بنگر به گل یاست یا علی! یا علی!
کن گریه به عباست یاعلی! یا علی!
دستی که می بوسیدی گردد از تن جدا
واویلتا واویلا، واویلا واویلا
ریحانة پیغمبر یا حسن! یا حسن!
بر قاسم خود بنگر یا حسن! یا حسن!
در حجلة خون زند قاسمت دست و پا
واویلتا واویلا، واویلا واویلا
آهم گذرد از سر ای خدا! ای خدا!
از داغ علی اکبر ای خدا! ای خدا!
از تیغ کین می شود فرق اکبر دوتا
واویلتا واویلا، واویلا واویلا
در دامن یک مادر وای وای وای وای
شش ماهه زند پرپر، وای وای وای وای
واویلتا واویلا، واویلا واویلا

ماه عزا شد ای اهل عالم ای اهل عالم

ماه عزا شد ای اهل عالم ای اهل عالم
گرید از این غم، رسول خاتم رسول خاتم
ماه خون ماه عزا ماه شهیدان
یا حسین مولا حسین مولا حسین جان
****
در این مهِ خون، عالم گرفته عالم گرفته
زهرا به جنت ماتم گرفته ماتم گرفته
می‌کند در قتلگه گیسو پریشان
یا حسین مولا حسین مولا حسین جان
****
ای اهل عالم این ماه خون است شیون برآرید
از اشک و دیده بر زخم اکبر مرهم گذارید
آیه‌آیه می‌شود مانند قرآن
یا حسین مولا حسین مولا حسین جان
در این مه خون، قرآن زهرا نقش زمین است
بر سینۀ او با پای چکمه شمر لعین است
کربلا از خون او گردد گلستان
یا حسین مولا حسین مولا حسین جان
****
در این مه خون، شمر ستمگر از دم خنجر
از نجل زهرا هم می‌درد تن هم می‌برد سر
بر لبِ دریا ولی با کام عطشان
یا حسین مولا حسین مولا حسین جان
یک ماه خون گرفته 5 – غلامرضا سازگار

خدا رو شکر دوباره ماه عزا رو دیدیم

خدا رو شکر دوباره ماه عزا رو دیدیم
با یه دل شکسته به کربلا رسیدیم
حالا که فصل ، غم حبیبه ، نوای عالم ، حسین غریبه
دوباره رحمت می ریزه
اشکای هیات می ریزه
نامه ی دعوت می ریزه
ماه محرم اومده
******
از آسمون آوردن پیرن سیاه برامون
ایشاالله امضا میشه برات کربلامون
بهشت گریه ، دوباره بازه ، خدا به اشک ، ماها می نازه
رمز عبوره یا حسین
بلا به دوره با حسین
تاج سر زهرا حسین
ماه محرم اومدهشاعر : محسن طالبی پور

گریه کنید سینه زنا ، محرمه محرمه

گریه کنید سینه زنا ، محرمه محرمه
گرفته فاطمه عزا ، محرمه محرمه
پر میشه حسینیه ، دوباره کوچه های دل
دل ها میره به نینوا ، محرمه محرمه
فکر نکنید لیاقته بلکه تفضل خداست
اگر به تن کردی سیاه ، محرمه محرمه
آره این عنایته که فاطمه برا حسین
خیمه زده تو قلب ما ، محرمه محرمه
تو می گی این کفره ولی این عقیده دل منه
خدا میره کربلا ، محرمه محرمه
بیاین فقط برا غریبی آقا گریه کنید
درد خودشه میشه دوا ، محرمه محرمه
هر کی می خواد گریه کنه ، این دو ماه برا حسین
مدد بگیره از رضا ، محرمه محرمه

باز آمـد بـوی مـاه روضه ها

باز آمـد بـوی مـاه روضه ها
بوی پرچم های راه روضه ها
باز بوی تربت کـوی حسیـن
روی پیـرا هن سیـاه روضه ها
بـاز بـایـد رفـت زیـر بیرق و
شد دخیل تکیه گاه روضه ها
مرغ دل پر می کشد تا کربلا
از میـان اشک و آه روضه ها
بـاز آرامـش بـرای قـلـب ها
بعـد گـریه در پناه روضه ها
شاعر : حمید ضیاء یزدی

کلیه حقوق مادی و معنوی طبق قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران برای وبسایت (بحارالاشعار) محفوظ است

هرگونه سوء استفاده از نام بحارالاشعار و محصولات وبسایت شرعا حرام و قانونا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت

© 2022-2023 beharalashar.ir All Rights Reserved.

فهرست