دانلود برنامه بحارالاشعار

یادم نمیره اشکای عمه هامو

شعر مداحی نوحه امام سجاد (ع) - یادم نمیره اشکای عمه هامو

یادم نمیره/ اشکای عمه هامو
یادم نمیره/ رو نی سر بابامو
یادم نمیره / مصیبتای شامو

بند اول:
خیلی سخت بود/که ببینم
به اسیری میبرن اهل حرم رو
خیلی سخت بود/ که ببینم
با غل و زنجیر بستن خواهرم رو
خیلی سخت بود / که ببینم
چشم نامحرم سوی حرم میفته
خیلی سخت بود / که ببینم
از رو ناقه داره همسرم میفته

یادم نمیره/ دستای در طنابو
یادم نمیره/ اشک چش ربابو
یادم نمیره / اون مجلس شرابو

بند دوم:
خیلی سخت بود/ که ببینم
دست ناموسمو با سلسله بستن
خیلی سخت بود/ که ببینم
شامیا میگن اینا خارجی هستن
خیلی سخت بود/ که ببینم
خواهرم رقیه رو با گوش پاره
خیلی سخت بود/ که ببینم
صورتش نیلی ، کف پاش پره خاره

یادم نمیره/ آتیش و خیمه گاهو
یادم نمیره/ طفلان بی پناهو
یادم نمیره/ جسم تو قتلگاهو

بند سوم:
خیلی سخت بود/ که شنیدم
داره قران میخونه رو نیزه بابام
خیلی سخت بود/ که شنیدم
دشمنا به ما میدادن سب و دشنام
خیلی سخت بود / که شنیدم
خنده های حرمله پیش ربابو
خیلی سخت بود/ که شنیدم
صحبت از کنیزی تو بزم شرابو

یادم نمیره/ نمک به زخممونو
یادم نمیره/ اون چوب خیزرونو
یادم نمیره/ لبای پر ز خونو

مرتضی کربلایی


672
شعر بعدی