دانلود برنامه بحارالاشعار

گل گل گل گل دمیده

شعر مداحی سرود امام سجاد (ع) - گل گل گل گل دمیده - متن مداحی سبک مسجدی

گل گل گل، گل دمیده
گل پسرحسین رسیده2

فرشتگان زمقدمش شادند
محو فروغ روی سجادند
سلام برحضرت او دادند
براین امام برگزیده

گل گل گل، گل دمیده
گل پسرحسین رسیده2

رسیده آبروی سجاده
رسیده وبه سجده افتاده
دل به خداوند جلی داده
رسیده با شور عقیده

گل گل گل، گل دمیده
گل پسرحسین رسیده2

همای عرشی به زمین آمد
مژده برای مؤمنین آمد
زینت ساجدین دین آمد
رسیده جلوه ی سپیده

گل گل گل، گل دمیده
گل پسرحسین رسیده2


حسین ازاین که تو را دارد
اُسوه ی ایمان و دعا دارد
زمزمه ی شکر خدا دارد
بوسه زچهره ی تو چیده

گل گل گل، گل دمیده
گل پسرحسین رسیده2

تویی شرفنامه ای ازتقوا
مظهر علم علّم الاسما
کسی که بعد روز عاشورا
حماسه هایی آفریده

گل گل گل، گل دمیده
گل پسرحسین رسیده2
*


سید هاشم وفایی


296
شعر بعدی