دانلود برنامه بحارالاشعار

گل دونوب سنبل اولماز

شعر مداحی سرود حضرت علی اکبر (ع) - گل دونوب سنبل اولماز - متن شعر ترکی

شعر ترکی
آهنگ :اولماز اولماز اولماز

گل دونوب سنبل اولماز
هر قوشدان بلبل اولماز
گل چوخدور بو عالمده
بیله نازلی گل اولماز
اکبر اکبر اکبر
اکبر اکبر اکبر
ای گل پیغمبر
ای نوه حیدر
اکبر اکبر .......


گل لیلادی اکبر
ای شبیه پیغمبر
قربان اولام ادینا
نجه زیبادی اکبر

اکبر اکبر اکبر
ای گل پیغمبر
ای نوه حیدر
اکبر اکبر

اولدوز دونوب آی اولماز
بیله. گوزل پای اولماز
چوخ اکبر. گلر جهانه
اکبریمه. تای. اولماز

اکبر اکبر اکبر
ای گل پیغمبر
ای نوه حیدر
اکبر اکبر

بیر گولونن یاز اولماز
اوردک گلوب گاز اولماز
ناز ایلمه. آناوام
اوشاق بیله ناز اولماز

اکبر اکبر اکبر
ای گل پیغمبر
ای نوه حیدر
اکبر اکبر


قاپیا چوخ باخورسان
اوغول منی سایمورسان
گلوب عمون ابوالفضل
نیه حیران باخورسان

اکبر اکبر اکبر
ای گل پیغمبر
ای نوه حیدر
اکبر اکبر

دوگون وار آشماق اولماز
ایش وار دولاشماق اولماز
چوخ شجاعت لیدور بو
بونا ساواشماق اولماز
اکبر اکبر اکبر
ای گل پیغمبر
ای نوه حیدر
اکبر اکبر

اولدوزلاری. دوزرم
آسمانی بزرم
شعبان آی اولاندا
شاد اولوب عشق ایدرم

اکبر اکبر اکبر
ای گل پیغمبر
ای نوه حیدر
اکبر اکبر

علیرضا علوی زنجانی

202
شعر بعدی