دانلود برنامه بحارالاشعار

گل باغ ولا ام الائمه

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - گل باغ ولا ام الائمه - اشعار مداحی دهه فاطمیه

گل باغ ولا ام الائمه
عزیز مصطفی ام الائمه

مه عصمت گل باغ کمالی
امید مرتضی ام الائمه

به قرآن وصف تو گفته خدایت
به کوثر، هل اتی ام الائمه

بود شهر مدینه خانه ی تو
حریم کبریا ام الائمه

تویی اسطوره ی صبر و شهامت
مه ایزدنما ام الائمه

سپهر دین حق از تو منور
مه دین خدا ام الائمه

تویی محبوبه ی خلاق داور
تویی شمس هدی ام الائمه

بود حیران یا رب یا رب تو
تمام ماسوا ام الائمه

نه تنها تو امید عالمینی
شفیعه در جزا ام الائمه

بود فخر همه عالم حسینت
شهید کربلا ام الائمه

به اذن کردگار حی یکتا
به درد ما دوا ام الائمه

شدم از کودکی از لطف داور
به درگاهت گدا ام الائمه

به درگاه تو هستم تا به محشر
گدایی بی بها ام الائمه

دعایم کن که محتاج دعایم
تویی روح دعا ام الائمه

همیشه پر زند سوی مدینه
دل اهل ولا ام الائمه

برات کوی خود شهر مدینه
نما بر ما عطا ام الائمه

بود این درد شیعه تا به محشر
بود قبرت کجا ام الائمه

بریزد در عزایت همچو حیدر
سرشک دیده ها ام الائمه

نه تنها در زمین، در آسمان ها
عزای تو به پا ام الائمه

شدی قامت خمیده در ره دین
ز رنج و غصه ها ام الائمه

گذشتی از تمام هستی خود
ز بس داری وفا ام الائمه

به راه مرتضی، دین پیمبر
شده جانت فدا ام الائمه

زدی با ناله ی فضه خزینی
به پشت در صدا ام الائمه

به پشت در به ضرب پای دشمن
شده محسن فدا ام الائمه

کتک خوردن به پیش چشم شوهر
کجا بوده روا ام الائمه

کبود از کین شده روی چو ماهت
به دست اشقیا ام الائمه

به کوچه گشته گریان از برایت
امام مجتبی ام الائمه

به خانه زینبت ام المصائب
به لب دارد نوا ام الائمه

ز حیدر تو جدا گشتی و رفتی
به دیدار خدا ام الائمه

مدینه شهر پیغمبر ندارد
بدون تو صفا ام الائمه

بود تنها امید و آرزویم
شوی از من (رضا) ام الائمه

رضا یعقوبیان

76
شعر بعدی