دانلود برنامه بحارالاشعار

گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی

گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی
ذاکر شدیم ذکر تو را مرتضی علی

از مدح تو همیشه قلم شرم می کند
ای قدّ شعر پیش تو تا مرتضی علی

اخلاص و موُمنون و زمر؛حمد وکافرون
یاسین و عادیّات و سبا، مرتضی علی

تفسیر تو به دست کسی پا نداده است
شان وجود "نقطه ی با" مرتضی علی

معراج هم نبی به تماشای تو رسید
یعنی صعود کرده الی... مرتضی علی

اعجاز تو همین که چهل جا به یک زمان
دیده شدی تو چشم خدا- مرتضی علی

ما سائل صفات جلالیّه ی توایم
یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی

گفتی:"فمن یمت یرنی" پس زمان مرگ
فریاد می زنم که بیا !!! مرتضی علی

...

دراین جهان وهرچه در او هست هو بکش
می گردد‌ انعکاس صدا - مرتضی علی

محمد حسن بیات لو

201
شعر بعدی