دانلود برنامه بحارالاشعار

گفتیم به ظاهر و به باطن حیدر

شعر مداحی رباعی امیرالمومنین (ع) - گفتیم به ظاهر و به باطن حیدر

گفتیم به ظاهر و به باطن حیدر
در حشر تویی به خلق ضامن حیدر
فریاد رسم باش تو در روزی که
فریاد زنم بحق محسن حیدر

رضا رسول زاده

540
شعر بعدی