دانلود برنامه بحارالاشعار

گر قطره باران چکید مِن فَضلِ حیدر

شعر مداحی سرود امیرالمومنین (ع) - گر قطره باران چکید مِن فَضلِ حیدر

گر قطره ی باران چکید - مِن فَضلِ حیدر
گر صبحدم نفس کشید .....
روحی که در آدم دمید ......
رزقی که از خدا رسید .....


مولا امیرالمومنین - مولا علی علی

گر لاله روید در چمن - من فضل حیدر
گر مرده خیزد از کفن ......
گوید درختی گر سخن ......
خلیل اگر شد بت شکن .....


مولا امیرالمومنین - مولا علی علی


فیض الهی هر چه هست - من فضل حیدر
دستی که بتها را شکست ......
گر مهر حق بر دل نشست .......
اگر شدیم خدا پرست ......


مولا امیرالمومنین - مولا علی علی

گر لطف حق شامل شده - من فضل حیدر
اسلام اگر کامل شده ........
گر خاک آدم گل شده ........
قرآن اگر نازل شده ........


مولا امیرالمومنین - مولا علی علی


گر دردو غم تسکین شود - من فضل حیدر
گر زنده روح دین شود .......
خرما اگر شیرین شود .......
افلاک اگر آذین شود .......


مولا امیرالمومنین - مولا علی علی

میثم مومنی نژاد


254
شعر بعدی