دانلود برنامه بحارالاشعار

گر بشر شاه بود یا که گدا می میرد

شعر مداحی مدح پندیات - گر بشر شاه بود یا که گدا می میرد

گر بشر شاه بُوَد یا که گدا می‌میرد
گر غنی هست و یا از فقرا می‌میرد

ناخدا غرّه مشو باد به غبغب مفِکن
که به جز ذات خدا غیر خدا می‌میرد

آدمیزاد اگر عمر دو صد نوح کند
یا که چون خضر خورد آب بقا می‌میرد

کاسه از آب چو لبریز شود می‌ریزد
هر درختی که بیفتاد ز پا می‌میرد

شمع گر شعله کشد از سر شب تا به سحر
ز نسیمی که وزد باد صبا می‌میرد

تا صداقت شود از صدق و صفا بهره بری
چون صداقت روَد از بین ، صفا می‌میرد

مهدیا زود بیا کز اثر فسق و فساد
نور ایمان بخدا در دل ما می‌میرد

منِ (ژولیده) چه‌گویم که ز دوری رخت
آه در سینه‌ی ما ، وقت دعا می‌میرد

مرحوم ژولیده نیشابوری

116
شعر بعدی