دانلود برنامه بحارالاشعار

گرچه دریای فضیلت های تو محدود نیست

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - گرچه دریای فضیلت های تو محدود نیست

گرچه دریای فضیلت های تو محدود نیست
عفو کن توصیف ما آن سان که حقش بود نیست

عشق یعنی جانمان خوردست با نامت گره
جز تولی و تبری رمز تار و پود نیست

ذکر تسبیح سلاطین جهان یا مرتضی است
هیچ شاهی جز علی از دید ما مقصود نیست

تو ببخشی یا نبخشی همچنان پشت دریم
ما گدای دیدنت هستیم بحث جود نیست

فضل تو بر جمله ی پیغمبران ثابت شده است
زادگاه هیچ یک از انبیا مسجود نیست

ای موذن دل ببر با بردن نام علی
نعمتی که در صدای حضرت داوود نیست

مثل ابراهیم در آتش صدایت میزنیم
سوختن را حاصلی جز بوی خوش از عود نیست

سوختیم از عشق و پر زد سوی کویت روح ما
چشم ظاهر بین نمیدانست اینها دود نیست

«نزِّلونی» گفتی و در کار افکندی گره
عقل مارا قدرت تشخیصت از معبود نیست

گرچه ناچیزم ولی با خود نگه دارم ز لطف
در فروش جنس بی مقدار قطعا سود نیست

دل به دریا میزنم دریا مریدان تواند
خیری از این عاقبت بهتر برای رود نیست

بس که شیرین است دیدار تو در پایان عمر
مرگ در بدو تولد هم برایم زود نیست

شاعر: احمد حیدری

207
شعر بعدی