دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

مثل بذری که بدون آب زائل می شود

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - مثل بذری که بدون آب زائل می شود

مثل بذری که بدون آب زائل می شود
بی ولایت هم نماز و روزه باطل می شود

شاهدْ «أکمَلتُ لَکُم» ناظرْ «حدیث منزلت»
دین به حب حیدر کرار کامل می شود

بی خرد ها فکر می کردند در وقت رکوع
هر کس انگشتر ببخشد آیه نازل می شود

از گِل حیدر برای دوستانش خرج شد
لطف از او بوده اگر که ، فیض حاصل می شود

در عمارتخانه ات شاه نجف ! روح الامین
در میان کفشداری هاش شاغل می شود

گرد و خاک صحن تو الوات را عارف کند
هر که دارد با تو حشر و نشر ، واصل می شود

مَرکبت هم در طریق وصل ، صاحبدل بُود
اسم دُل دُل با کمی تغییر دِل دِل می شود

موجبات کسر شأنت نیست هم آغوشی ام
موج هم هر روز هم آغوش ساحل می شود

دیدن روی خدا کاری ست ناممکن ولی...
دیدن روی خدا در این شمایل می شود

شاعر: علیرضا وفایی خیال

230
شعر بعدی