دانلود برنامه بحارالاشعار

گرفته دست دلم عاشقانه جام علی

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - گرفته دست دلم عاشقانه جام علی

گرفته دست دلم عاشقانه جام علی
شناسنامه قلبم شده به نام علی
طواف کعبه کنم من به احترام علی
علی امام من است و منم غلام علی

خدا به دست توانای تو الک داده
فقط به عشق خودت کعبه را ترک داده

چه حیدری که خدا عاشقانه عاشق اوست
چه دلبری که دوعالم پر از حقایق اوست

تمام خلق خدا خاک پا امیری تو
شکوه عشق و جنونی چه بی نظیری تو
امام اول عالم شه غدیری تو
دو دست پاک خدایی و دست گیری تو

تو انتهای سخا و کرامت و فضلی
تو ذکر حمله ی مردانه ی ابلفضلی

شکاف کعبه شهادت به عصمتت داده
سه روز در دل پاکش ضیافتت داده

محمد حبیب زاه

176
شعر بعدی