دانلود برنامه بحارالاشعار

ذکر توسل همه انبیا علی ست

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - ذکر توسل همه انبیا علی ست

ذکر توسل همه ی انبیا علی ست
دست خدا و گوش و زبان خدا علی ست
وابسته است گردش هفت آسمان به او
بعد از خدای اول بی انتها علی ست
چشم تمام خلق قیامت به دست اوست
زیرا فقط مقسِّم روز جزا علی ست
در های و هوی سخت تمامی غزوه ها
روی لبِ رسول خداوند یا علی ست
آن یک نفس که می رسد الطاف قدسی اش
بر کلِّ "ما سِوا" نفس مرتضی علی ست
ما را چه هول لحظه مرگ است بی گمان
تا قبض روح شیعه ی دلداده با علی ست
صدها خلیفه یک نخ کفشش نمی شوند
"لا" بوده اند آن دو و نون لنا علی ست
ما را به آن فراری از جنگ ها چه کار
شکر خدا که رهبر میدان ما علی ست
فردا که روز بی کسیِ دشمن علی ست
فریاد قلب خسته ی ما یک صدا علی ست


حسن کردی

162
شعر بعدی