دانلود برنامه بحارالاشعار

گذر کردی اگر روزی به قبرستان تماشا کن

شعر مداحی مدح پندیات - گذر کردی اگر روزی به قبرستان تماشا کن

گذر کردی اگر روزی،به قبرستان تماشا کن
نظر بر سنگ های قبر،تو از پیر و برنا کن
یکی دارا از این عالم،دگر محروم از دِرْهَمْ
همه در خاک خفته،یک نظر شاه و گدا را کن
اگر رفتی از این دنیا،از این دنیای وا نفسا
برای توست اعمالت،بیا فکر معما کن
برای رفتنت آ یا،تو داری توشه ی راهی
نماز و روزه ای داری،معنا حل تو حالا کن
تن تو می رود در خاک،تا به عالم افلاک
جواب دو ملک را تو،بیا حالا مهیا کن
خدای تو بود ،پروردگار عالم و آدم
مسلمانی،پیمبر را شفیع قلب رسوا کن
کتاب تو بود قرآن،علی باشد امام تو
بیا این نام را حک،ولی با خط خوانا کن
اگر در زندگی بودی،برای شاه مظلومان
دمی سینه زن وگریه کنش،عقده ز دل واکن
شفاعت می کند زهرا،تمام دوست دارانش
خوشابرحالت ای شیعه،توسل سوی زهراکن
همه روزی درون خاک،مهمانیم بی برگشت
بیا فکری به حال خود ،تو ای انسان دانا کن
------------------------------
رسول چهارمحالی

129
شعر بعدی