دانلود برنامه بحارالاشعار

گدا گدا باز گدا آمده

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - گدا گدا باز گدا آمده


گدا گدا باز گدا آمده
از همه سو، از همه جا آمده
به خاکبوس این سرا آمده
چون به حرم شاه سخا آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

او ابدیّ و ازلی بوده و
پیش خدا خودش یلی بوده و
علیّ و همنام علی بوده و
روی پر فرشته ها آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

آمده و به سینه حک می شود
به زندگی "علی" نمک می شود
کعبه از او تَرک تَرک می شود
زمزم و مروه و منا آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

او علی و تاج سر امت است
روح نماز و سحر امت است
مثل محمّد پدر امت است
ترازوی روز جزا آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

چشم خداوند و یَدُاللهِ حق
قدرت حقّ و اسدُاللهِ حق
ولایتش نشانه ی راهِ حق
به مومنین راهنما آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

خدای عشق و بنده پرور علی
عبد خدا، خواجه ی قنبر علی
به بال انبیای حق، پَر علی
بنده ولی خدانما آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

خدا علی، علی خدا لِلعجب
زادگَهَش کعبه چرا، للعجب
فاطمه کفّوَش شده یا للعجب
عقل به تسلیم و رضا آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

عقل شده پای به زنجیر او
کودک ایجاد شده پیر او
مَثَل شده ضربه ی شمشیر او
یگانه ی هر دو سرا آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

بر لب خود "ابوالحسن" حک کنید
در دل و فکر و جان و تن حک کنید
به نطفه ی دشمن او شک کنید
طهارت طینتِ ما آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

آمده تا درد مداوا کند
به دوستان از کرم، اعطا کند
زِ دشمنش نیز گره وا کند
به هر گره، گره گشا آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

کیست علی، به یک نظر فاطمه
فیه تَجلّی و ظَهَر، فاطمه
عَلیُّنا کَیفَ بَشَر، فاطمه
فاطمه یا شیر خدا آمده
علی، علیّ ِمرتضی آمده

امیر عظیمی

387
شعر بعدی