دانلود برنامه بحارالاشعار

ما را همین عقیده و‌ایمان و باور است

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - ما را همین عقیده و‌ایمان و باور است

ما را همین عقیده و‌ایمان و باور است
هرکس که دشمن تو شود پست و کافر است .

جز تو چه کس به نص الهی امام شد
جز تو چه کس وصی و وزیر پیمبر است

جز تو که هست علم الهی به سینه ات
کی مدعی قول سلونی به منبر است

هرکس غلام کوی تو شد محترم شود
و آنکو جدا شود ز درت خاک بر سر است

چوب اژدها نمودن واحیای مردگان
اینها تمام کار غلام تو قنبر است

بغضت نشانه ای ز حرام زادگی بود
حبت ولی نشانه پاکی مادر است .

من بر امام خویییش خیانت نمی کنم
هرکس که شد محب تو با من برادر است

خصم علی عبادت بیهوده می کنی
زیرا بهشت جای محبین حیدر است

چون اختیار را به ولی می دهد خدا
فردا بهشت را به علی می دهد خدا

عبدالزهرا

323
شعر بعدی