دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

کعبهٔ آمال هر زار و فقیری مشهد است

شعر مداحی امام رضا (ع) - قالب مناجات - کعبهٔ آمال هر زار و فقیری مشهد است

مناجات امام رضا (ع) 414


کعبهٔ آمال هر زار و فقیری مشهد است
ملجأ بیچارگان و هر اسیری مشهد است

شوره زاری ، گر پی باران تو میگردی بیا
شوق باران در سرای هر کویری مشهد است

ای که سر گردان به دنبال خدا حیران شدی
ابتدا و انتهای هر مسیری مشهد است

حج مقبول فقیران از ازل دیدار اوست
قبلهٔ پیغمبران و هر امیری مشهد است

گر چه از آغوش او دوری ولی ای دل بدان
هر کجا از عشق او مجلس بگیری مشهد است

جای باران عشق می بارد میان صحن او
از طواف گنبدش خورشید دارد آبرو

ذکر او در سجده ی مهتاب تسبیحش شده
گوش کن اهنگ باران را تواشیحش شده

هر ستاره میزند چشمک به او از آسمان
دل رمیده سوی او چون قلب پاک آهوان

بی پناه و خسته و آواره سویش میرود
کعبه با پای برهنه سمت کویش میرود

هر کجایی بغض کردی شکوه کن در گوش او
سیل باران می شود هر بغض در آغوش او

شد نماز و روزه و حج و زکاتم یاد او
هم صفا هم مروه ی من صحن گوهرشاد او

رفت از دستم جوانی و ندادم دل به کس
من نفس هایم فقط وقف غم او بود و بس

سجاد احمدیان

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی