دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

ضریحِ شاه را بستند و ما درگیرِ بیماری

شعر مداحی امام رضا (ع) - قالب مناجات - ضریحِ شاه را بستند و ما درگیرِ بیماری

مناجات امام رضا (ع) 413

ضریحِ شاه را بستند و ما درگیرِ بیماری
خدا روزی کند بر ما ، میانِ فتنه بیداری

بزن الکل، نمان اینجا ،خطر دارد توقف ها
به هرکه معتقد باشد،رِسد آهنگ هشداری

غریبی ای امام من، نداری یار و یاور تو
ندیدم پروتکل ها را ، میان کوی و بازاری

فقط اهل بَیانیم و به وادی عمل نالان
ندارد بینِ ما مولا ، فداکاری و غمخواری

همه دیدند اعجازِ ، حسین ابن علی امّا ...
به زیر برف سرها و، نباشد میلِ هُشیاری

حقیر و جاهلی را که ،جسارت بر حرم کرده
یقین باید چَرا بُرد و،سرش را بست افساری

شنیدم شیخکی گفته،نبوسم بارگاهت را
نمی داند ولی هستی، هوای نوکرت داری

دلیل خلق ما بوده ،که دور روی تو گردیم
ولی ما غافل از اینکه،شما مبنا و معیاری

شما سرّ خداوندی،دلیلی دارد این صبرت
گمانم مهلتی دادی، شما بر جمع اشراری

دعا کن ای رضا جانم، به پایت تا ابد باشم
دلم را پاک و شیدا کن، که گردد ظرف اسراری

تو معنای صمد هستی،ز عالم بی نیازی تو
رحیم و رازق و خالق ، رفیق و بهترین یاری

به طوفان بلا آقا ، شما ناجیِ ما هستی
حلالم کن اگر بودم،به روی دوشتان باری

کجایی مهدی زهرا، که هجرانت بلای ما
شود با گوشه چشمی،بلا از خلق برداری؟

عبد کریم

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی