دانلود برنامه بحارالاشعار

کشتی مرا ای دلبر نیزه نشینم

شعر مداحی زمینه امام حسین (ع) - کشتی مرا ای دلبر نیزه نشینم - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

کشتی مرا ای دلبر نیزه نشینم
آهسته رو تا روی ماهت را ببینم

ای سایه سر من ؛ غریب مادر من
پیشانی ات شکسته ؛ چرا برادر من

مظلوم حسینم
.......

کسی ندیده در جهان ای نور دیده
قرآن بخواند روی نی سر بریده

بهرِ تسلّی من ؛ بخوان زنیزه قرآن
فدای آن صدای ِ ؛ گرفته ات حسین جان

مظلوم حسینم
.......

خون شد دلم از این همه آزارِ کوفه
زینب کجا و کوچه و بازارِ کوفه

حرمت خواهرت را ؛ اینجا زِ یاد بردند
مرا میان بزمِ ؛ ابنِ زیاد بردند

مظلوم حسینم


330
شعر بعدی