دانلود برنامه بحارالاشعار

رفتی من بی سر پناه

شعر مداحی زمینه امام حسین (ع) - رفتی من بی سر پناه - شعر اسارت اهل بیت ، متن مداحی شام غریبان ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین ، شعر مداحی محرم 1401

رفتی من بی سر پناه
تو دل این قتلگاه
میکشم از سینه آه
واویلا واویلا

باسر افتادم توراه
هُو شدم پیش سپاه
چشم به راه خیمه گاه
واویلا واویلا

اگه تو حسینی سرت کو
پر پری چرا پرت کو
یادگار مادرت کو
انگشترت کو

حسین میری میرم اسارت
بهم میشه جسارت
خیمه میره به غارت

حسین وای(۳)

بند دوم

موندی زیر دست و پا
روی سینت بی حیا
بی سرت کرد از قفا
واویلا واویلا

مادرم لطمه زنه
روی صورت میزنه
میگه این عمر منه
واویلا واویلا

سرتو از قفا بریدن
تو رو به خاک و خون کشیدن
پیراهن تو رو دریدن
به چی رسیدن

حسین پاشو شدم گرفتار
میبرنم به بازار
دارم میبینم آزار

حسین وای(۳)

بند سوم

روی دستامه طناب
من با این حال خراب
راهیم بزم شراب
واویلا واویلا

میخورم زخم زبون
زینبت شد نیمه جون
کرده دورم چش چرون
واویلا واویلا

زدی زیر همه قرارا
منو چرا گذاشتی تنها
تو به دادم برس خدایا
ای خدایا

حسین بدون تو میمیرم
نیستی ببینی پیرم
دست به کمر میگیرم

حسین وای(۳)

محمد حبیب زاده


406
شعر بعدی