دانلود برنامه بحارالاشعار

کس نداند چه آمد به سرم ای خدا

شعر مداحی نوحه امام صادق (ع) - کس نداند چه آمد به سرم ای خدا

کس نداند چه آمد به سرم ای خدا
سوزد از زهر دشمن جگرم ای خدا
وارث حیدرم ششمین رهبرم
وا اماما وا شهیدا

****
شده آب از ستم تمامی پیکرم
اثری از بدن نمانده غیر سرم
وای از این زهر کین شده زهرا حزین
وا اماما وا شهیدا
****
خانه ام را اگر عدو به آتش زده
خیمه های حسین به یاد من آمده
هر طرف دختری طفل بی معجری
وا اماما وا شهیدا
****
محمود اسدی شائق


116
شعر بعدی