دانلود برنامه بحارالاشعار

پرچمت هست و دلم راهنمایی دارد

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - پرچمت هست و دلم راهنمایی دارد

پرچمت هست و دلم راهنمایی دارد
شکر ، در خیمهٔ غمهای تو جایی دارد

ای به قربان تو آقا پدر و مادر من
پدرم مثل خودم شغلِ گدایی دارد

گرم در قهقه مستانهٔ خود حواهد شد
آنکه اشکی دارد آنکه نوایی دارد

یا الهی به حسین و به حسین و به حسین
هر که بر رفع گره هاش ، دعایی دارد

گفت بیمار شدی ؟ گفتمش آری به حرم
به به ایوان چه شفایی چه صفایی دارد

کربلا رفته مرا درک کند آقا که
دوری از کرببلایت چه بلایی دارد

ذکر غمهات کشنده است بوالله حسین
دوریِ از حرمت هم چه عزایی دارد

حامد آقایی

190
شعر بعدی