دانلود برنامه بحارالاشعار

ولایت تو مدال است علی ولی الله

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - ولایت تو مدال است علی ولی الله

ولایتِ تو مدال است ،علی ولی الله
غلامیِ تو کمال است، علی ولی الله

تو جلوه ای و ظهورِ خدای حیّ و احد
به دل هوای وصال است علی ولی الله

خدا بدون علی ناقص است و بی جلوه
جمال با تو جمال است علی ولی الله

علی است قدرت حقّ و یَدالله و خالق
جلال با تو جلال است علی ولی الله

نماز بی تو زِنا باشد ای ملاک و عیار
حلال با تو حلال است علی ولی الله

بدون تو به خدا ، کِی رسد دلِ بنده؟
وصال با تو وصال است علی ولی الله

یگانه باقی و اعلا ، یگانه واحد و هو
حیاتِ بی تو زوال است علی ولی الله

جهیم و آتشِ دوزخ برایِ دشمن‌ِ تو
بهشتِ بی تو خیال است علی ولی الله

به خاک بودم و با ذکر تو نفس آمد
نوای تو پر و بال است علی ولی الله

علی علیم و علی عالم و علی اعلم
نوای هر دم و سال است علی ولی الله

ز من‌ هرآنکه بپرسد خدای واحد کو؟
علی جواب سوال است علی ولی الله

جدا نبوده ای از حق، همیشه حق با تو
خدایِ بی تو محال است علی ولی الله

تو رهبری به دلم تا ظهورِ آن دلبر
ولایت تو مدال است علی ولی الله

/عبدِ کریم/

228
شعر بعدی