دانلود برنامه بحارالاشعار

ولادت حجت ابن الحسن آمد

شعر مداحی سرود امام زمان (عج) - ولادت حجت ابن الحسن آمد - متن مداحی سبک مسجدی

ولادت حجت ابن الحسن آمد2
بیاری دین حق بت شکن آمد2

سامره امشب شده طور تجلی 2
جلوه دیگر کند حی تعالی
از پسر عسکری زاده زهرا
کز نفسش عشق را جان به تن آمد2


پرتو نورش درید پرده شب را2
داده تجسم رخش حسن و ادب را
بهر سخن تا گشود غنچه لب را2
گفت خرد تالی ابوالحسن آمد 2


ولادت حجت ابن الحسن آمد2
بیاری دین حق بت شکن آمد2

روشنی قلب ما مشعل نورش 2
حاجت عشاق اوفیض حضورش
میطلبم از خدا روز ظهورش
کی خبر آید که آن روح من آمد


ولادت حجت ابن الحسن آمد2
بیاری دین حق بت شکن آمد2

گشته جهان باصفا زنور مهدی 2
موسی جان منتظر بطورمهدی
تازخدا کی رسد ظهور مهدی ع
دیده ببیند که جان در بدن آمد2

ولادت حجة ابن الحسن ع آمد2
بیاری دین حق بت شکن آمد2

احمد صفار


470
شعر بعدی