دانلود برنامه بحارالاشعار

قویدی مهدی تا عالمه قدم

شعر مداحی سرود امام زمان (عج) - قویدی مهدی تا عالمه قدم - متن شعر ترکی

(شعر ترکی)
سبک: نقش من چرا نقش ماتم....


قویدی مهدی تا عالمه قدم
نوراحمدی اولدی آشکار
مژده ویربقیعده آنا سینه
سامرایه گل ایله بیرگذار
شرمساراولوب نوره مهر وماه
یوسفون گلوب اولما بی قرار

گوزآچوب زمانه مهدی موعود
اهل یقینه مقصد ومقصود

کر:
تهنیت دِ زهرا ویرسون عیدیانه
مهدی خوش گلوبسن سن بوگون جهانه
مقدمون مبارک مقدمون مبارک

بو گل لطیف حسینی دور
آچدی گللری ایلیوب خجیل
گلشن رسوله ویروب صفا
خلق ایدوب جمیل خالق جلیل
عرش وفرشه عطرجنان دولوب
یوخدی بوگله تا اولا عدیل
گوزآچوب زمانه مهدی موعود
گلشن و چمنده بلبل اولدی خشنود


نسل پاک احمدظهور ایدوب
بوندا وارکرامات موسوی
افتخارایدرانبیای حق
واردی مین دم پاک عیسوی
حجت زمین و زماندی بو
باشینه قویار تاج خسروی
گوز آچوب زمانه مهدی موعود
هامی عاشقانه شاهد ومشهود


قصد ایدوب امام حسن گوره
مهدینی گلوب گل سُراقینه
آلدی اللری اوسته بیرزمان
قویدی لب یوزه هم دوداقینه
حمدایدوب خدانی ویروب صورا
تا اذان اقامه قولاقینه
گوزآچوب زمانه مهدی موعود
مظهر وفا وکان کرم و جود


ناب بادیه مست ایله منی
تازه مولود عشقینده ساقیا
ملجأ وامید جهان گلوب
صاحب الزمان ختم الاصیاء
سربه سربوعالمدی لاله زار
گلستان طاها تاپوب صفا
گوزآچوب زمانه مهدی موعود
آچلی جهانه هردرمسدود

صاحب الزمان مهدی عاشقی
«عدلیا» دلونده شعار ایله
یازمدیحه زهرا بالاسینا
شکرخالقه بی شمارایله
پیردرگه شاه حسین سن
خادم اولماقا افتخار ایله

گوز آچوب زمانه مهدی موعود
سنده سعی ایله اول بندۀ معبود
تهنیت د زهرا ویرسون عیدیانه
مهدی خوش گلوبسن سن بو گون جهانه
مقدمون مبارک مقدمون مبارک

عدلی تبریزی

296
شعر بعدی