دانلود برنامه بحارالاشعار

وقتش رسید آینه دریا بیاورد

شعر مداحی میلاد امام حسین (ع) - وقتش رسید آینه دریا بیاورد

وقتش رسید آینه دریا بیاورد
در یک طلوع گوهرِ رخشا بیاورد

باید که عشق جلوه به عالَم چنین کند
بر روی خاک باغِ شکوفا بیاورد

کوثر که بود خیرِ کثیرِ محمّدی
در جامِ نور چشمه ی صهبا بیاورد

شعبان رسید ، شمس و قمر را خبر کنید
تا مِهر عشق ، ماهِ دل آرا بیاورد

جنّت گشود پنجره ها را که فاطمه
در لاله زار سایه ی طوبا بیاورد

هر کس که داشت آیه ی تطهیر روی لب
در این بهار رو به تماشا بیاورد

در بر گرفت زهره ی زهرا سپیده را
باید که نور زهره ی زهرا بیاورد

فرزند اوست آینه دارِ سپیده ها
از وی نوید عرشِ معلّا بیاورد

آمد حسین ، دیده بخواند وَ اِنْ یَکاد
باید که چشم آید و معنا بیاورد

پیراهن از حریر رساند به او مَلَک
گهواره نیز جنّتِ اعلا بیاورد

گلبرگِ یاس می رسد از گلشنِ بهشت
روبندِ نور بر رخِ زیبا بیاورد

می ریزد آب ، از دلِ زمزم - وَ بعد ازآن
با خود نسیم شهدِ مصفّا بیاورد

دارد هنوز خنده در آغوشِ مصطفیٰ
طفلی که ماه در شبِ رؤیا بیاورد

حیدر گرفت از لبِ طفلش پیامِ عشق
گلخنده باز بر لبِ مولا بیاورد

باور کنید ، این که ندارد توان بهشت
در پیش سرو قامتِ رعنا بیاورد

هر کس که عشق دارد و گل را طلب کند
بر لعلِ خویش لفظِ تمنّا بیاورد

در این حریم سنجش تقوا بود مِلاک
عاشق بجاست گوهر تقوا بیاورد

سوّم امام ، سوّمِ شعبان طلوع کرد
نامش قرار بر دلِ شیدا بیاورد

آری شکفت جلوه ی گلگونِ کربلا
حالا به راه عاشقِ پویا بیاورد

طفلی که داغ از دلِ عیسیٰ برون بَرد
طفلی که نور در یَدِ موسیٰ بیاورد

طفلی که نوح کشتی و لنگر بِدو سپرد
در بزمِ عشق حضرتِ یحییٰ بیاورد

معنای عشق ، این که تبرّا بُود تو را
از این طریق نورِ تولّا بیاورد

دارم امید ، این که چو "یاسر" ز آفتاب
بر لوحِ سینه تابد و امضا بیاورد
oo
محمود تاری "یاسر"

148
شعر بعدی