دانلود برنامه بحارالاشعار

وا شد گره ای خدا زکارم

شعر مداحی نوحه امیرالمومنین (ع) - وا شد گره ای خدا زکارم - متن مداحی شب 21 ماه رمضان

وا شد گره اِی خدا زکارم
دگر به زانو سر نگُذارم
راحت شدم یارب ز ظلم و جور دشمن
آید به دیدار من امشب کوثر من
****
ازبس که خون رفته از سرمن
رمق نمانده در پیکر من
وقتی که با سر بر روی زمین فتادم
آمد زمین افتادن زهرا به یادم
****
کنار بستر زینب نشیند
ای کاش زخم سرم نبیند
طاقت ندارد او ببیند حال زارم
چون فاطمه توان ره رفتن ندارم

محمود اسدی شائق


263
شعر بعدی