دانلود برنامه بحارالاشعار

هم با زور‌ بازوش هم با ذکر یاهوش

شعر مداحی شور امیرالمومنین (ع) - هم با زور‌ بازوش هم با ذکر یاهوش

هم با زور‌ بازوش
هم با ذکر یاهوش
هم با تیغ ابروش
می زنه به قلب لشگر حیدر
با دلدل می‌تازه
دشمن سر می‌بازه
اسمش هم میندازه
لرزه بر پیکر خیبر حیدر

اباالحسن
علی ای شیرخدا شاه عرب
کرمت زیاده حتی توو غضب
اسوه‌ی عدالت و زهد و ادب

صف شکن اومد
اباالحسن اومد
یک نفر حریف صد هزار تن اومد
شیر نر اومد
چه با جگر اومد
پهلوونه عربستان پی سر اومد

بند دوم

پیره پهلوونا
تک یل میدونا
پیرا و جوونا
مدد از اسم علی می‌گیرن
هم مقداد و قنبر
هم مالک اشتر
هم سلمان و بوذر
چله‌ی نادعلی می‌گیرن

اباالحسن
مردای دنیا همه مریدت
پسرای فاطمه مریدت
پهلوونه علقمه مریدت

سر و تا چرخوند
لشگر و پاشوند
اون‌که یه اشاره کرد خورشید و برگردوند
خطبه‌هاش غرا
رجزش غوغا
علی حرف میزنه قنبر میگه ماشاالله

بند سوم

الگوی قاسم تو
اولین مسلم تو
فوق ایدیهم تو
یعنی رو دست تو که دستی نیست
عشقه تو توو خونه
عاقل و دیوونه
صحن تو میخونه
جز نجف جایی واسه مستی نیست

اباالحسن
خاک پای قنبرت بهشته
نوکری نوکرت بهشته
روضه‌های پسرت بهشته

یا اباالابرار
حیدر کرار
عشق تو دار و ندار میثم تمار
لو کشف هستی
شور دف هستی
علت سجده به ایوون نجف هستی

علی کاوند


170
شعر بعدی