دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

هر زمان مردم نمی خواهم کسی زاری کند

شعر مداحی مدح پندیات - هر زمان مردم نمی خواهم کسی زاری کند

هر زمان مُردم نمی خواهم کسی زاری کند
یا عزیری بر سر قبرم عزاداری کند

گریه بر من آن زمان قطعا ندارد بهره ای
پس چرا اشکی کسی از دیدگان جاری کند؟

زندگی در این جهان چون ساعتی خوابیدن است
خوش به حالش هر که در آن فکر بیداری کند

زنگ بیداری بود مرگم برای غافلان
پس سزا باشد که هر کس فکر هشیاری کند

همچنان ناخن که شد هر هفته از جسمم جدا
وقت مرگم پیکر از من ترک اجباری کند

پیکرم را هر کجا شد گوشه ای مدفون کنید
سنگ قبری هم مبادا کس خریداری کند

تفت و تاج گل نگیرید ای عزیزان بی جهت
تا مبادا اینچنین شخصی ریاکاری کند

مطلقا راضی نباشم یک نفر پشت اکو
با صدای دلخراشی مردم آزاری کند

هر چه بد کردم به هر کس معذرت خواهم از آن
بلکه او هم با گذشتش آبرو داری کند

هر کسی شد مدعی بر من ، دلش راضی کنید
تا که او از برزخم رفع گرفتاری کند

چون طلب هرگز نکردم از کسی غیر از خدا
بعداز این هم مطمئنم او مرا یاری کند

گرچه عمری هر بدی کردم ولی دارم امید
همچنان ایزد بر این آلوده ستاری کند

98
شعر بعدی